- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 66-100 Sulechów, Kalsk 91,
- Oddział w Lubniewicach Glisno 123 69-210 Lubniewice

68 385 20 91 do 96, 68 385 28 68
sekretariat@lodr.pl

Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego przy Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego

jest organem opiniodawczo - doradczym Dyrektora

Skład Rady Społecznej:

 

1. Stanisław Myśliwiec – Przewodniczący Rady Społecznej LODR - Lubuska Izba Rolnicza.

 

2. Grzegorz Grabarek – Zastępca Przewodniczącego Rady Społecznej LODR
                       - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność".

 

3. Mariusz Tatka - Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu .

 

4. Zbigniew Jan Kołodziej - Sejmik Województwa Lubuskiego.

 

5. Wojciech Kozieja - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

 

6. Andrzej Kuziemski - Lubuska Izba Rolnicza.

 

7. Janusz Górski - Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników.

 

8. Henryk Ostrowski - Związek Zawodowy Rolnictwa "Samoobrona".

 

9. Marian Rozynek - Lubuski Wojewódzki Związek Kółek i Organizacji Rolniczych.

 

10. prof. dr hab. Anna Chełmońska - Soyta - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

 

11. dr inż. Elżbieta Wojtowicz - Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno - Spożywczego w Warszawie.

 

12. Zbigniew Hałabura - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie.